Kapcsolt szervezetek

TAKARÉKSZÖVETKEZETI AKADÉMIA OKTATÁSI EGYESÜLET

Az Egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0012707

Az  Egyesület székhelye:  1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. I/2. emelet 2. ajtó.

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység: Az Egyesület az által folytatott közhasznú tevékenységét a felnőttképzéshez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján.

Bemutatkozás

A takarékszövetkezetek 1990-ben hozták létre az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget többek között azzal a céllal, hogy részükre szakmai oktatásokat és fejlesztő képzési programokat tartson. A folyamatos és tervszerű munka eredményeként a 2007. évi közgyűlés határozatot hozott egy önálló oktatási egyesület felállításáról. A Takarék Akadémia átvette és egységes képzési és fejlesztési rendszerbe foglalta az oktatási feladatokat annak érdekében, hogy akkreditált oktatási intézményként működhessen.

A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási Egyesület a társadalmi szervezetre és a közhasznú szervezetre vonatkozó jogszabályok alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező szervezet, amely jogi személy. Közhasznú tevékenysége a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Elsődlegesen a Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó pénzügyi intézmények és üzleti partnerek dolgozóit és tisztségviselőit oktatjuk. A meglévő szellemi vagyont kívánjuk karbantartani és gyarapítani, egyáltalán az oktatás és képzés szerepét szeretnénk erősíteni és hozzájárulni a képzettség javulásához. 

 

Jövőkép

Az évszázados múltra visszatekintő európai szövetkezeti hitelintézeti alapértékek megóvása mellett, korszerű, a piacon versenyképes ismeretek nyújtásával a Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó hitelintézetek és üzleti partnereink professzionális oktatási szolgáltatójává kívánunk válni.

 

Stratégia

Átlátható, mérhető és HR integrált képzéseket kívánunk biztosítani az ország egész területén minden munkakörben.

 

Célkitűzések

Most és a jövőben is kifogástalan minőségű, a folyamatosan változó képzési igényekre választ adó képzésekkel és szolgáltatásokkal kívánjuk szolgálni a takarékszövetkezeteket. Naprakész információkat kívánunk biztosítani résztvevőink számára az aktuális szakmai ismeretekről és menedzsment technikákról. Éves képzési tervünk kialakításában fontos szerepet játszik a komplex szolgáltatás biztosítása. Így a képzéseken túlmenően felnőttképzési szolgáltatásokat is biztosítunk szükség szerint teret adva az egymástól való tanulás lehetőségének is.

A mindennapok legértékesebb kincse az emberi tudás lett. A szakmai ismereteken túl felértékelődött a tartós partneri kapcsolatok jelentősége, a helyi közösségek megerősítése. Éppen ezért olyan tudás megszerzését szeretnénk lehetővé tenni, amellyel a résztvevő képes lesz követni a szakmai fejlődés követelményeit, alapértéknek tekinti a hatékony, minőségi munkát. A szakmai ismeretek magas színvonalú átadása mellett azonos súlyt képvisel az emberközpontú gondolkodásmód, a helyi közösségek értékteremtő erejének közvetítése.

A szemléletváltás az értékteremtő munkavégzéshez elengedhetetlen. Egyesületünk ehhez olyan eszközöket, módszereket és gyakorlatokat kínál, amelyek segítik az önálló tevékenységet folytató, önállóan tanuló, a szövetkezés és általában a helyi közösség alapértékeit a mindennapi munkában alkalmazni tudó szakemberré válást.

 

Közhasznúsági jelentések:

 

 

 

További információ: www.takarekakademia.hu

Alapítványok

TAKARÉKSZÖVETKEZETEK OKTATÁSI ALAPÍTVÁNYA

 

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0001648

Az Alapítvány székhelye:  1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. I/2. emelet 2. ajtó.

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység: Az Alapítvány az által folytatott közhasznú tevékenységét a felnőttképzéshez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján.

Az Alapítvány célja:

Takarékszövetkezeti dolgozók, tagok és tisztségviselők képzésének elősegítése, a vidék lakosságának színvonalas pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátása érdekében.

Az alapítványi vagyon felhasználási módja:

Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni

Az alapító okiratban meghatározott célra az alapítványi vagyon, és az alapítványi vagyon kamata használható fel.

A benyújtott pályázat ügyében a döntés a kuratóriumot illeti meg.

Az Alapítványtól támogatásban és ösztöndíjban csak takarékszövetkezeti dolgozók, tagok és tisztségviselők, valamint a területi szövetségek és az Országos Szövetség munkatársai részesülhetnek. Az Alapítványtól támogatásban részesülhet továbbá a Takarékszövetkezeti Integráció keretében létrehozott, „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” tevékenységet végző olyan társadalmi szervezet, melynek célja összeegyeztethető az Alapítvány 4. pontban meghatározott céljával.

A kuratórium döntését egyedi pályázat esetén a benyújtástól, az Alapítvány által meghirdetett pályázat esetén  pedig a pályázati határidő lejártót követő 30 napon belül hozza meg.

A kuratórium ülésein minden tag egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése:

Az Alapítvány működéséről, az Alapítvány által meghirdetett pályázatokról és az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatások és ösztöndíjak odaítéléséről az Alapítványt kezelő kuratórium a ”Takarék” című újságban közleményt tesz közzé. 

 

Közhasznúsági jelentések:

 

 2011

 

2012

 

2013

 

TAKARÉKSZÖVETKEZETI DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0008579

Az Alapítvány székhelye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. I/2. emelet 2. ajtó.

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység: Az Alapítvány az által folytatott közhasznú tevékenységét a lakosság egészségügyi állapotának javításához, egészségének fejlesztéséhez és a betegség megelőzéshez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének a), valamint (3) bekezdésének a) pontja alapján.

Az Alapítvány célja:

A takarékszövetkezeti dolgozók, és alkalmazottak egészsége megőrzésének, és betegségmegelőzésének elősegítése.

Az alapítványi vagyon felhasználási módja

Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni

Az alapító okiratban meghatározott célra az alapítványi vagyon, és az alapítványi vagyon kamata használható fel.

A célok bármelyikére benyújtott támogatási kérelem ügyében a döntés a kuratóriumot illeti meg.

Az Alapítványtól támogatásban azok a takarékszövetkezetnél és az integrációba tartozó takarékszövetkezetek által tulajdonolt, vagy fenntartott szervezeteknél dolgozó, munkát végző természetes személyek részesülhetnek egészségük megőrzése és betegségmegelőzés elősegítése céljából, valamint akiknek egészségi állapotuk, vagy gyógykezelésük érdekében erre szükségük van.

A kuratórium döntését a támogatási kérelem benyújtását követő 30 napon belül hozza meg.

A kuratórium ülésein minden tag egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése

Az Alapítvány működéséről, az Alapítvány által meghirdetett pályázatokról és az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatások és ösztöndíjak odaítéléséről az Alapítványt kezelő kuratórium a “Takarék” című újságban közleményt tesz közzé.

 

Közhasznúsági jelentések:

 

2011

 

2012

 

2013

 

A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK A MOZGÁSSÉRÜLT MŰVÉSZEKÉRT  ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0003785

Az alapítvány székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4.. (Iroda: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. I/2. emelet 2. ajtó.)

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú

Az alapítvány célja: 

Az Alapítvány törekszik a mozgássérült képzőművészekkel kapcsolatot teremteni, igényeiket felmérni, valamint kiállításra szánt alkotásaikat felleltározni. Ezen túlmenően az Alapítvány célja a mozgássérült képzőművészek rendszeres vagy esetenkénti segélyezése, támogatása, mellyel enyhíteni kívánja élethelyzetükből adódó megélhetési gondjaikat és elősegíteni kívánja művészi tevékenységüket.